Ondernemers

BA onderneming

BA UITBATING


Een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid onderneming is essentieel voor uw bedrijf. Zoals uzelf een familiale verzekering nodig heeft voor uw privé-leven, zo heeft ook uw bedrijf een BA-ondernemingsverzekering nodig voor haar beroepsactiviteiten.

Deze verzekering vergoedt de extracontractuele aansprakelijkheid die u aan derden toebrengt tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteit.

De oorzaak hiervan is vaak een foutieve handeling, een vergissing of een vergetelheid van uzelf of van één van uw werknemers. Ze dekt de letselschade, materiële schade en immateriële schade die u zou veroorzaken aan derden tijdens uw werkzaamheden.

 

BA NA LEVERING


De burgerrechterlijke aansprakelijkheid na levering sluit aan bij de BA-uitbating.

Dit is de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door producten na hun levering of door werken na hun uitvoering.

Ze dekt de letselschade, materiële schade en immateriële schade.

 

TOEVERTROUWDE GOEDEREN


De waarborg toevertrouwd goed voorziet een vergoeding bij aansprakelijkheid voor de schade aan de toevertrouwde goederen die het voorwerp uitmaken van het werk.

 

BA BRAND EN ONTPLOFFING


De objectieve aansprakelijkheidsverzekering brand en ontploffing voor inrichtingen die toegankelijk zijn voor het publiek is een wettelijk verplichte verzekering die de aansprakelijkheid dekt van de exploitant in geval er zich in zijn inrichting een brand of een ontploffing zou voordoen.

De bedoeling van deze verzekering is om bij een brand of een ontploffing onmiddellijk tussenkomst te kunnen verlenen aan de slachtoffers zonder dat eerst de aansprakelijkheidsvraag opgelost moet worden.