Particulieren

Fietsverzekering

DE WETTELIJK VERPLICHTE BA-VERZEKERING

Door de nieuwe wetgeving in 2016 zijn sommige fietsen verplicht om een aparte BA-verzekering af te sluiten gezien de familiale verzekering voor deze fietsen niet meer tussenkomt. Dit is een verplichte verzekering die de schade aan derde zal vergoeden.

Voor iedere specifieke fiets kunnen wij een scherp en kwaliteitsvol tarief aanbieden.

 

FIETSOMNIUM

De verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vergoedt nooit de schade aan de verzekerde fiets. Om die schade te verzekeren bestaat er de omniumverzekering die kan onderschreven worden ter aanvulling van de wettelijke verplichte verzekering.

Deze verzekering vergoedt de schade aan uw eigen fiets en/of accessoires ten gevolge of poging tot diefstal of materiële schade.

Meestal voorziet de maatschappij ook een bijstandverlening bij pech of beschadiging.

 

ONGEVALLENVERZEKERING

Gezien de fietsen steeds een hogere snelheid kunnen halen, is een ongevallenverzekering onontbeerlijk. Deze verzekering komt tussen in de lichamelijke letsels na schadegeval en komt eventueel tussen in een vergoeding na overlijden voor de rechthebbenden.