Schade

Arbeidsongevallen

Handige documenten 

 

Tips bij een arbeidsongeval 

Bij een arbeidsongeval dienen wij binnen de acht dagen in het bezit te zijn van het ingevuld aangifteformulier. Wij vragen u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Het geneeskundig attest dient u mee te geven met uw werknemer. Deze dient dit te laten invullen door zijn behandelende arts zodat de omschrijving van het letsel correct is. Het letsel bepaalt immers het verder verloop van het arbeidsongeval.
De percentages van ongeschiktheid spelen een grote rol voor de vergoeding van uw werknemer en dient correct ingevuld te worden door de behandelende arts.

De medische kosten die uw werknemer heeft door het arbeidsongeval, mag hij/zij bij ons op kantoor afgeven.
De doktersbezoeken mogen onmiddellijk bij ons ingediend worden. De mutualiteit komt hiervoor namelijk niet tussen.