Ondernemers

Bedrijfsschade

Een zware brand veroorzaakt niet alleen schade aan gebouwen en inhoud, maar heeft meestal ook onrechtstreekse gevolgen. Meer dan de helft van de ondernemingen die geen bedrijfschadeverzekering hebben afgesloten, verdwijnen binnen de vijf jaar na een ernstig schadegeval van de markt.

U kan op verschillende manieren deze financiële gevolgen van een schadegeval te boven komen. U kan uit uw eigen financiële reserves gaan putten of u kan bij de bank aankloppen om een lening aan te gaan.

Maar u kan ook beroep doen op een bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering streeft ernaar uw onderneming op een dergelijke manier te vergoeden dat deze in dezelfde financiële situatie wordt gebracht waarin deze zich zou bevinden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.

Deze verzekering is een absolute noodzaak voor het overleven van uw onderneming na een brand.