Ondernemers

Technische verzekeringen

ABR

Technisch gezien is bouwen een complexe aangelegenheid die risico’s inhoudt. Men bouwt immers steeds grotere en meer gedurfde constructies, die bovendien op steeds kortere tijd afgewerkt worden. Er worden nieuwe materialen en uitvoeringsmethodes toegepast. Bovendien verschillen de risico’s van werf tot werf. Al deze risico’s kunnen niet alleen het op te richten bouwwerk beschadigen maar ze kunnen ook aanleiding zijn tot klachten van omwonenden of andere derden.

Er is dus nood aan een allesomvattende verzekering op maat, de ABR.

Deze polis dekt alle deelnemers aan de verzekerde werken, zowel voor schade aan het op te richten bouwwerk als voor schade aan derden.

MACHINEBREUK

De gevolgen van een belangrijke schade aan een machine kunnen in geen enkel budget worden voorzien. Het doel van de machinebreukverzekering is de onderneming te vrijwaren tegen het financiële risico dat zij loopt door een schadegeval aan de machines.

In principe zijn alle machines verzekerbaar, zowel de kleinste motor als de grootste mechanische installatie. Maatwerk is de oplossing die wij u aanbieden.

ELEKTRONISCH MATERIAAL

Vandaag kan elektronica niet meer worden weggedacht uit ons maatschappijbeeld. In alle ondernemingen speelt de computer een zeer belangrijke rol, zowel bij de administratie als bij de sturing van productiemachines.

De toepassingen van de elektronica zijn niet meer weg te cijferen uit de ondernemingen. Het toepassingsgebied van de elektronicaverzekering is dan ook zeer ruim gezien de grote verscheidenheid aan elektronische installaties die nog elke dag toeneemt.

Wij adviseren een all-riskverzekering die alle schade verzekert behalve deze dewelke expliciet is uitgesloten.

DE TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN AANNEMERS EN ARCHITECTEN

De decennale of tienjarige aansprakelijkheidsverzekering verzekert de aansprakelijkheid van aannemers, onderaannemers, architecten, ingenieurs en ontwerpers gedurende tien jaar voor alle wanprestaties die het bouwwerk ongeschikt maken voor de bestemming waarvoor het werd gebouwd.

MONTAGE-PROEVENVERZEKERING

De verzekering montage-proeven is ontwikkeld om de bouwheer-opdrachtgever, de aannemers die metaalconstructies en machines oprichten en monteren, te vrijwaren tegen de financiële gevolgen van een plotse en onvoorzienbare schade tijdens de montage of het proefdraaien van de installaties. De oorzaken die tot een schadegeval kunnen leiden zijn immens.