Ondernemers

Rechtsbijstand

De rechtsbijstandverzekering verdedigt uw belangen indien een derde schade aan u heeft veroorzaakt.

Daarnaast komt uw rechtsbijstand ook tussen bij strafrechterlijke verdediging.