Ondernemers

Gewaarborgd inkomen

Een verzekering "gewaarborgd inkomen" heeft als doel het inkomensverlies te compenseren dat optreedt indien een persoon ingevolge ziekte of ongeval geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt.

In geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval kan het verschil tussen het normale bedrijfsinkomen en de RIZIV-uitkeringen erg groot zijn.

Vooral voor zelfstandigen kan het terugvallen op een ziekte-uitkering tot financiële en sociale drama’s leiden.