Ondernemers

Transport

CMR

Het CMR-verdrag harmoniseert de regels toepasselijk in het internationale vervoer van goederen over de weg, meer bepaald de aansprakelijkheid van de vervoerder.

De CMR-verzekering verleent dekking indien de vervoerder aansprakelijkheid oploopt in geval van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van de vervoerde goederen of vertraging in de aflevering.

GOEDERENTRANSPORT

Een goederentransportverzekering verleent dekking tegen materiële schade aan de verzekerde goederen ten gevolge van risico’s verbonden aan het transport van de goederen.