Particulieren

Uitvaartverzekering

Uw gezin ligt u nauw aan het hart. Liefst van al wilt u dat ze zonder zorgen door het leven stappen. En u mag er niet aan denken dat ze iets tekortkomen als u iets mocht overkomen. Tegelijkertijd wilt u ook dat ze uw laatste wensen respecteren. Een uitvaart kost al gauw 6.000 euro. Als u wilt vermijden dat uw gezinsleden naast het onnoemelijke leed ook nog af te rekenen krijgen met kopzorgen, dan neemt u best een uitvaartverzekering. Deze verzekering biedt u de ideale mogelijkheid om u in te dekken tegen die grote kost, die iedereen ooit zéker moet betalen.

U bepaalt het kapitaal waarvoor u zich wilt verzekeren en u wijst zelf een begunstigde aan. Bij uw overlijden wordt het overeengekomen kapitaal gereserveerd voor de uitvaart. Als het bedrag niet volledig is opgebruikt bij de uitvaart, keert de maatschappij het saldo uit aan de begunstigde.

Bij overlijden krijgt u een bedrag ter beschikking om de uitvaart geheel naar wens in te vullen. U kan in alle vrijheid bepalen hoe de uitvaart zal verlopen. U kan met andere woorden volledig zelf het verzekerd bedrag invullen. Bovendien kan u uw wensen vastleggen in een wilsbeschikking.

U bent levenslang verzekerd voor de kosten van uw uitvaart. Wanneer u geen premie meer hoeft te betalen, blijft de dekking doorlopen tot het moment waarop u komt te overlijden.