Ondernemers

Hospitalisatie

Gemiddeld 1 gezin op 3 wordt jaarlijks met een opname in het ziekenhuis geconfronteerd. Naast de emoties betekent een hospitalisatie vaak een financiële aderlating want hospitalisatiekosten lopen dan ook vaak op tot duizenden euro’s.

Hospitalisatieopnames zijn duur. Het ziekenfonds betaalt niet alle kosten terug. Zo moet u bijvoorbeeld extra kosten voor een privé-kamer, erelonen van dokters, geneesmiddelen zelf betalen. De medische dienstverlening wordt steeds duurder en het remgeld wordt alsmaar groter. Een hospitalisatieverzekering is dan ook geen overbodige luxe.

Dankzij de hospitalisatieverzekering hoeft u het hoofd niet langer te breken over de financiële gevolgen van een hospitalisatie.

De polis bestaat uit drie waarborgen:

  • hospitalisatie: deze waarborg biedt een onbeperkte terugbetaling aanvullend op de wettelijke ziekteverzekering. Er is een vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis. Er zijn geen wachttijden voor ziekte en ongeval. Daarnaast is er een levenslange waarborg. De maatschappij kan de polis niet éénzijdig stopzetten na een schadegeval
  • pre/post: de verzekering garandeert u een terugbetaling van de kosten van de ambulante verzorging verbonden aan een ziekenhuisopname gedurende een periode van 1 maand vóór en 3 maanden na de hospitalisatie
  • zware ziekten: de verzorging verbonden aan een zware ziekte kan hoog oplopen. Daarom vergoedt de maatschappij de ambulante verzorging die rechtstreeks verband houdt met 30 zware ziekten, waaronder kanker, leukemie, diabetes, MS,… Bij deze ziekten is geen hospitalisatie vereist om tussenkomst te verkrijgen