Ondernemers

Personeel

ARBEIDSONGEVALLEN

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een polis arbeidsongevallen te onderschrijven voor uw personeel. Wanneer u deze verplichting zou nalaten, zal u daarvoor een fikse boete gepresenteerd krijgen. Daarnaast zal het Fonds voor Arbeidsongevallen de betaalde vergoedingen op u verhalen.

Deze verzekering vergoedt de slachtoffers conform de wet van 10/04/1971 op de arbeidsongevallen. Zij voorziet in de vergoeding van de medische kosten, in een dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en in een rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden.

De werknemer is verzekerd op de arbeidsplaats alsook op de weg van en naar het werk.

EMPLOYEE BENEFITS

Geven uw werknemers in uw bedrijf het beste van zichzelf ? Kunt u op hen rekenen om de competiviteit van uw KMO nog te verhogen ?
Dan zoekt u waarschijnlijk naar een manier om hen te belonen en nog beter te motiveren. Een salarisverhoging is een logische piste. Na aftrek van belastingen blijft daar echter nog maar weinig van over … Zoek niet verder : de ideale oplossing voor u en uw personeel is een EB-plan.

U waardeert uw medewerkers vandaag door hun pensioen van morgen voor te bereiden. En dit aan fiscaal voordelige voorwaarden, voor iedereen, de werkgever en de werknemer.