Ondernemers

VAPZ / IPT / RIZIV

VAPZ

Dankzij het VAPZ kunt u voor een interessante aanvulling zorgen van uw wettelijk pensioen, en tegelijkertijd voor een bijkomend kapitaal voor uw naaste familie indien u voor uw pensionering zou overlijden.

U kan vrij uw bijdragen storten. Elk jaar bepaalt u het bedrag van uw bijdrage met een maximum van 8,17 % van uw referentie-inkomen. Dat inkomen, dat als grondslag dient voor de berekening van uw sociale bijdragen, is gelijk aan uw geïndexeerd netto belastbaar inkomen van drie jaar geleden.

U kan de bijdragen volledig fiscaal aftrekken tegen de marginale aanslagvoet. Met andere woorden, ze worden in mindering gebracht van uw hoogste belastingschijf. Zo wordt uw belastbaar inkomen lager en bijgevolg ook de basis waarop u binnen drie jaar sociale bijdragen zal moeten betalen. Zo kan u 45% van de premie via uw belastingen recupereren en 15% via uw sociale bijdragen. 

IPT

De Individuele Pensioentoezegging is een contract op maat gemaakt, aangepast aan de verwachtingen van de onderneming enerzijds, en aan de persoonlijke behoeften van de te verzekeren bedrijfsleider anderzijds. Op die manier bouwt de bedrijfsleider een aantrekkelijk aanvullend pensioen op, volledig gefinancierd door zijn onderneming.

Om de fiscale voordelen te kunnen genieten, wordt de maximum bijdrage bepaald op basis van de zogenaamde 80%-regel.

RIZIV

Bent u arts, tandarts, apotheker, verpleger, logopedist of kinesist? Dan kan u dankzij het RIZIV-contract zorgen voor een interessante aanvulling van uw wettelijk pensioen en tegelijkertijd voor een bijkomend kapitaal voor uw naaste familie, indien u vóór uw pensionering zou overlijden.

Het recht op een RIZIV-tussenkomst is onderworpen aan enkele voorwaarden:

  • u moet geconventioneerd zijn
  • u moet jaarlijks een aanvraag tot tussenkomst indienen bij het RIZIV